Vraag & Antwoord

 • Waar kan ik toestemming vragen voor het reproduceren van inhoud uit normen?

  U kunt uw verzoek voor het reproduceren van inhoud uit normen per e-mail indienen bij copyright@nen.nl. Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan.

 • Mag ik normen kopiëren?

  Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).

 • Kan ik de pictogrammen uit NEN 1414 gebruiken voor mijn plattegronden?

  Ja, pictogrammen/symbolen uit NEN 1414 staan een zip-bestand in tiff-, dwg- en eps-formaat. U kunt dit bestand downloaden, waarna u alle pictogrammen kunt gebruiken.

 • Mag ik tekst uit NEN 8112 en NEN 1414 overnemen?

  Nee, het overnemen van tekst uit een norm is niet toegestaan. Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).