Alle vragen

Waar kan ik toestemming vragen voor het reproduceren van inhoud uit normen?

U kunt uw verzoek voor het reproduceren van inhoud uit normen per e-mail indienen bij copyright@nen.nl. Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan.