Alle vragen

Kan ik een plan van aanpak eruit krijgen en kan ik dat printen?

U krijgt met de BNO-tool geen kant-en-klaar BNO plan. U krijgt wel de bouwstenen waarmee u een BNO-plan kunt maken. Bij stap 3 zitten voorbeelddocumenten om bijvoorbeeld de maatgevende scenario’s vast te stellen of de taken van het BNO-team te definiëren.