Alle vragen

Wat krijgt u bij ‘Werken met NEN8112- BNO-tool?

  • U krijgt geen kant-en-klaar BNO-plan, maar wel ondersteuning bij het proces om met uw team de BNO in te richten. Met het doorlopen van alle stappen heeft u alle ingrediënten voor het inrichten van uw BNO en de bijbehorende plannen. Het gaat erom dat er een bewustwordingsproces wordt doorgemaakt. De omslag van norm naar risicodenken is belangrijk. Dat lukt alleen door samen met de gebruiker het proces te doorlopen en niet door een oplossing ‘over de schutting’ te gooien. De adviseur fungeert in deze als (inhoudelijk) regisseur.
  • (links naar) achtergrond informatie. Bij iedere stap zijn er de nodige links naar rapporten, handboeken etc. die u helpen meer inzicht te krijgen in de materie en waarvan u onderdelen kunt gebruiken in het proces (denk aan praktische tools die er ook inzitten)
  • De tool is een hulpmiddel, geen eindproduct. Met de tool volg je de stappen, bepaal je de risico’s, de maatgevende scenario’s en het ambitieniveau. Op basis daarvan kom je tot oplossingsrichtingen. Nogmaals: het gaat om het samen doormaken van het proces om te komen tot de gewenste oplossingen en daarbij een juiste afweging tussen B, I en O maatregelen.
  • De tool bevat geen rekenmodellen voor bijvoorbeeld het aantal BHV-ers. Onderzoek toont aan dat er geen goede methode is die de diversiteit in situaties dekt. Dit onderzoek staat in de tool bij stap 1.
  • U kunt de uitkomsten van de stappen 3 en 4 downloaden en printen. Dit zijn de documenten die u zelf maakt met behulp van de voorbeelden in de tool. De risicoanalyse en beheersmaatregelen kunt u nu niet printen. Wij hebben wel begrepen dat dit handig zou zijn en gaan bekijken of we dit toe kunnen voegen.