Vraag & Antwoord

 • Kan ik een plan van aanpak eruit krijgen en kan ik dat printen?

  U krijgt met de BNO-tool geen kant-en-klaar BNO plan. U krijgt wel de bouwstenen waarmee u een BNO-plan kunt maken. Bij stap 3 zitten voorbeelddocumenten om bijvoorbeeld de maatgevende scenario’s vast te stellen of de taken van het BNO-team te definiëren.

 • Kan een adviseur een versie aanmaken en deze dan met zijn klant delen? Dus een klant als gebruiker aanmaken? Of ziet de klant dan ook de evt. andere versies van de adviseur?

  Een adviseur kan een versie aanmaken voor een klant. Als hij de gegevens met de klant wil delen, moet hij de klant als ‘gebruiker’ opvoeren.Een gebruiker ziet alle versies die de bedrijfsbeheerder heeft aangemaakt. Dus in dit geval zou hij ook de versies van andere bedrijven zien.

 • In het Bouwbesluit wordt nog naar NTA 8112 verwezen, wordt dat aangepast naar NEN 8112:2017?

  Ja, bij volgende versie van het Bouwbesluit

 • Als mijn abonnement stopt, hoe lang blijven gegevens dan bewaard? (stel dat ik na 2 jaar toch weer abo neem, is alles er dan nog?)

  De gegevens blijven nu bewaard. Tenzij u aangeeft dat u de gegevens verwijderd wilt hebben.

 • Welke documenten kan ik downloaden?

  De documenten die u zelf aanmaakt en kunt uploaden naar de tool, kunt u uiteraard ook downloaden en op uw eigen pc bewaren.De uitkomsten van stap 1 en 2 kunt u niet downloaden.

 • Kan je in nieuwe versies gegevens overnemen van de oude versie?

  Ja, dat kan. Als u een nieuwe versie van de BNO-tool aanmaakt, wordt gevraagd of u de gegevens uit een eerdere versie wilt overnemen.

 • Beveiliging, Hoe is systeem en inhoud beveiligd?

  De geüploade bestanden in de tool worden opgeslagen op een server bij onze hostingpartij. Er wordt strikt vertrouwelijk met deze gegevens omgegaan. De ontwikkelaar van Werken met NEN 8112 en de hostingpartij zijn ISO 27001 gecertificeerd en hebben maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van de bestanden te waarborgen. De bestanden worden niet gecodeerd opgeslagen.

 • Hoeveel versies en vestigingen kun je aanmaken?

  U kunt voor iedere vestiging of afdeling een nieuwe versie aanmaken. Er zit hier geen plafond in.

 • Wat krijgt u bij ‘Werken met NEN8112- BNO-tool?

  • U krijgt geen kant-en-klaar BNO-plan, maar wel ondersteuning bij het proces om met uw team de BNO in te richten. Met het doorlopen van alle stappen heeft u alle ingrediënten voor het inrichten van uw BNO en de bijbehorende plannen. Het gaat erom dat er een bewustwordingsproces wordt doorgemaakt. De omslag van norm naar risicodenken is belangrijk. Dat lukt alleen door samen met de gebruiker het proces te doorlopen en niet door een oplossing ‘over de schutting’ te gooien. De adviseur fungeert in deze als (inhoudelijk) regisseur.
  • (links naar) achtergrond informatie. Bij iedere stap zijn er de nodige links naar rapporten, handboeken etc. die u helpen meer inzicht te krijgen in de materie en waarvan u onderdelen kunt gebruiken in het proces (denk aan praktische tools die er ook inzitten)
  • De tool is een hulpmiddel, geen eindproduct. Met de tool volg je de stappen, bepaal je de risico’s, de maatgevende scenario’s en het ambitieniveau. Op basis daarvan kom je tot oplossingsrichtingen. Nogmaals: het gaat om het samen doormaken van het proces om te komen tot de gewenste oplossingen en daarbij een juiste afweging tussen B, I en O maatregelen.
  • De tool bevat geen rekenmodellen voor bijvoorbeeld het aantal BHV-ers. Onderzoek toont aan dat er geen goede methode is die de diversiteit in situaties dekt. Dit onderzoek staat in de tool bij stap 1.
  • U kunt de uitkomsten van de stappen 3 en 4 downloaden en printen. Dit zijn de documenten die u zelf maakt met behulp van de voorbeelden in de tool. De risicoanalyse en beheersmaatregelen kunt u nu niet printen. Wij hebben wel begrepen dat dit handig zou zijn en gaan bekijken of we dit toe kunnen voegen.
 • Wat kan ik met mijn werkboek?

  Uw werkboek geeft u de mogelijkheid om notities te maken, op te slaan en te bewerken.

 • Hoe kan ik zelf documenten uploaden?

  Bij een aantal stappen van de BNO-tool kunt u uw eigen documenten uploaden. Daar vindt u dan ook een button met ‘uploaden’.

 • Als ik een plan heb opgesteld aan de hand van NEN 8112, geeft NEN dan ook een certificaat?

  Nee, NEN is geen certificerende instelling.

 • Genereert de BNO-tool automatisch een ontruimingsplan?

  Nee. NEN 8112 is een procesnorm voor het vaststellen van uw bedrijfsnoodorganisatie. De BNO-tool helpt u deze bedrijfsnoodorganisatie vorm te geven. Een ontruimingsplan is een van de onderdelen van de bedrijfsnoodorganisatie. In de tool vindt u wel een voorbeeld van een ontruimingsplan.

 • Waar kan ik toestemming vragen voor het reproduceren van inhoud uit normen?

  U kunt uw verzoek voor het reproduceren van inhoud uit normen per e-mail indienen bij copyright@nen.nl. Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan.

 • Mag ik normen kopiëren?

  Nee, net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).

 • Kan ik de pictogrammen uit NEN 1414 gebruiken voor mijn plattegronden?

  Ja, pictogrammen/symbolen uit NEN 1414 staan een zip-bestand in tiff-, dwg- en eps-formaat. U kunt dit bestand downloaden, waarna u alle pictogrammen kunt gebruiken.

 • Mag ik tekst uit NEN 8112 en NEN 1414 overnemen?

  Nee, het overnemen van tekst uit een norm is niet toegestaan. Net als een boek worden normen beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet integraal worden overgenomen en/of verspreid. Met de aanschaf van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het stand-alone gebruik. Zonder toestemming van NEN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, illustraties, tabellen) niet toegestaan. Lees meer over auteursrecht van normen in de brochure Auteursrecht, normen en het internet (pdf).

 • Ik heb een NEN Connect abonnement, kan ik Werken met NEN 8112 toevoegen aan mijn collectie?

  Nee, dit is een op zichzelf staand abonnement.

 • Bij wie kan ik terecht met een technische vraag?

  Met een technische vraag over het product kunt u terecht bij onze Klantenservice via klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.

 • Ik heb een vraag over mijn factuur, bij wie kan ik terecht?

  U kunt hiervoor contact opnemen met onze Klantenservice: klantenservice@nen.nl of telefoon (015) 2 690 391.

 • Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?

  U kunt uw wachtwoord hier eenvoudig wijzigen. Vul bij gebruikersnaam uw e-mailadres in.